Kontakt

LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice

Śledź nas

26 maja, 2022

WYBÓR OFERTY ZEA_3

Tobolice 26.05.2022r.

Wybór oferty

 

Zamawiający, LEDIN GROUP Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dębowa 1 07-410 Tobolice, informuje, iż w ramach zakończonego w dniu 24.05.2022 r. zapytania ofertowego nr ZEA 3 na wykonanie usługi przygotowania kompletu materiałów promocyjnych w postaci zdjęć oraz filmów produktowych:

 

a) 5 filmów produktowych 

– wykonanie filmów produktowych w formacie .mp4 lub innym ustalonym z Zamawiającym

– treść materiału filmowego zostanie ściśle ustalona z Zamawiającym

– produkty/towary przeznaczone do stworzenia materiału promocyjnego w postaci filmu produktowego zostanie przekazany przez Zamawiającego pod wskazany adres przez Oferenta kurierem w ciągu 21 dni od podpisania umowy lub zlecenia wykonania usługi.

– Oferent po zakończonej usłudze przekazuje prawa autorskie do filmów produktowych na rzecz Zamawiającego.

 

b) 14 zdjęć produktowych w formacie 3D

– wykonanie zdjęć produktowych w formacie .gif lub innym ustalonym z Zamawiającym

– treść materiału fotograficznego w formacie 3D zostanie ściśle ustalona z Zamawiającym

– produkty/towary przeznaczone do stworzenia materiału promocyjnego w postaci zdjęć produktowych w formacie 3D zostanie przekazany przez Zamawiającego pod wskazany adres przez Oferenta kurierem w ciągu 21 dni od podpisania umowy lub zlecenia wykonania usługi.

– Oferent po zakończonej usłudze przekazuje prawa autorskie do zdjęć produktowych w formacie 3D na rzecz Zamawiającego.

 

 

c) 50 zdjęć produktowych 

– wykonanie zdjęć produktowych w formacie .png lub innym ustalonym z Zamawiającym

– treść materiału fotograficznego zostanie ściśle ustalona z Zamawiającym

– produkty/towary przeznaczone do stworzenia materiału promocyjnego w postaci zdjęć produktowych zostanie przekazany przez Zamawiającego pod wskazany adres przez Oferenta kurierem w ciągu 21 dni od podpisania umowy lub zlecenia wykonania usługi.

– Oferent po zakończonej usłudze przekazuje prawa autorskie do zdjęć produktowych na rzecz Zamawiającego.

 

wybrana została oferta złożona przez firmę Studio Kamil Wysmułek; ul. Dobrzańskiego 14/59; 07-410 Ostrołęka; NIP 7582359150.

 

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, 

oś priorytetowa III „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” Działania: 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”  Poddziałania: 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” dotyczącego projektu numer PMT/2132/1N/2020-ZEA