Kontakt

LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice

Śledź nas

30 maja, 2022

WYBÓR OFERTY ZEA_4

Tobolice 30.05.2022r.

Wybór oferty

Zamawiający, LEDIN GROPUP Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dębowa 1 07-410 Tobolice, informuje, iż w ramach zakończonego w dniu 24.05.2022 r. zapytania ofertowego nr ZEA 4 na 


Wdrożenie systemu CRM wg standardu ISO w dziale eksportu wraz z licencją (01.07.2022 – 28.02.2023) – szczegółowy zakres prac został przedstawiony w załączniku OPIS Przedmiotu zamówienia CRM 


wybrana została oferta złożona przez firmę Livespace sp. z.o.o. Rejtana 17/1202-516 Warszawa NIP: 5213568709.


Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” Działania: 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” Poddziałania: 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” dotyczącego projektu numer PMT/2132/1N/2020-ZEA