Kontakt

LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice

Śledź nas

MASZ ZASTRZEŻENIA DO OTRZYMANEGO PRODUKTU?

LEDIN Group Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby oferowane produkty były najwyższej jakości. Sprzedający wyraża nadzieję, że zakupiony produkt będzie działał bezawaryjnie przez cały okres eksploatacji. W przypadku wystąpienia awarii, lub niezgodności prosimy o zastosowanie się do poniższych informacji, które przyczynią się do usprawnienia obsługi posprzedażnej. LEDIN Group Sp. z o.o. prowadzi wsparcie techniczne drogą telefoniczną pod nr (29) 764-77-00 oraz elektroniczną serwis@ledin.pl. Wszelkiego typu zapytania dotyczące nieprawidłowości dotyczące nabytego sprzętu powinny być zgłoszone pracownikowi serwisu, który w miarę możliwości będzie mógł postawić wstępną diagnozę. Gdy ustalenie przyczyn wadliwego działania sprzętu nie będzie możliwe do przeprowadzenia poprzez jeden z powyższych sposobów lub czynności serwisowe będą wymagały bezpośredniego działania serwisu, pracownik działu wsparcia technicznego przekaże informacje dotyczące dalszego postępowania. Reklamowane urządzenie można dostarczyć bezpośrednio do siedziby Sprzedającego lub przesłać na adres Sprzedającego po wcześniejszym skontaktowaniu się z działem wsparcia technicznego.

1. Wszystkie produkty zakupione w Sklepie podlegają wymianie, jeśli:

  • posiadają wady fabryczne
  • towar jest niezgodny z zamówieniem wyszczególnionym na dowodzie zakupu (paragon, faktura VAT);

– jeżeli niezgodność dotyczy koloru, bądź typu zamówionego produktu reklamacja będzie uwzględniona tylko w przypadku nieużywanych (nie noszących śladów montażu) produktów;

– jeżeli niezgodność dotyczy ilości produktów w przesyłce, Konsument musi zgłosić reklamację w terminie 2 dni od otrzymania przesyłki. Sprzedający zweryfikuje zawartość wysłanej paczki na podstawie nagrań z procesu pakowania;

– nie ma właściwości, jakie produkt powinien posiadać

– nie ma właściwości o jakich zapewniał sprzedawca (jest niezgodny z opisem);

– nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia.

Wadą fabryczną nie jest ubytek, czy też uszkodzenie towaru, o którym konsument został poinformowany przed dokonaniem zakupu i zarazem Konsument nie ma możliwości reklamowania produktu ze względu na to uszkodzenie.

2. Procedura reklamacyjna:

Krok 1: Wypełnienie i podpisanie protokołów reklamacyjnych w przypadku, kiedy:

– Konsument chce złożyć reklamację – wypełnia Protokół reklamacji towaru wraz z dołączonym dokumentem potwierdzającym zakup.

– Konsument zagubił paragon fiskalny – wypełnia Oświadczenie o zagubieniu paragonu fiskalnego oraz Protokół reklamacji towaru.

Krok 2: Zgłoszenie reklamacji można dokonać w wybrany przez siebie sposób:

– poprzez mailowe zgłoszenie reklamacji na adres e-mail: serwis@ledin.pl.

Krok 3: reklamowany towar należy dostarczyć wraz z dokumentem potwierdzającym zakup i wypełnionym protokołem reklamacji towaru na adres serwisu: ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, za pośrednictwem Poczty Polskiej – przesyłką ekonomiczną.

3. Warunkami koniecznymi, aby Sklep rozpatrzył reklamację na terytorium Unii Europejskiej poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej jest zgłoszenie jej w wybrany przez siebie sposób:

– poprzez stronę internetową sprzedającego

– poprzez mailowe zgłoszenie reklamacji na adres e-mail: serwis@ledin.pl

Serwis po uprzednim kontakcie z Konsumentem ustali formę dostawy oraz adres, na który należy odesłać towar wraz z dowodem zakupu i protokołem reklamacyjnym.

4. Sklep najpóźniej w ciągu 14 dni licząc od dnia wpłynięcia reklamacji ustosunkuje się do niej i powiadomi Konsumenta o sposobie dalszego postępowania. Sklep powiadomi Konsumenta o sposobie rozpatrzenia reklamacji nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego produktu.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta, Sprzedający:

– naprawi produkt;

– wymieni Konsumentowi reklamowany produkt na pełnowartościowy, jeżeli naprawa i wymiana produktu nie będzie możliwa;

– obniży jego cenę (obniżona kwota powinna pozostać w takiej samej proporcji do ceny wynikającej z umowy, jaką ma wartość towaru z wadą do wartości rzeczy bez tej wady);

– zwróci Konsumentowi należność za reklamowany produkt (tylko przy istotnej wadzie).

6. W przypadku wyboru przez Konsumenta określonego sposobu postępowania w ramach procedury reklamacyjnej Sprzedawca może nie wykonać sposobu doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w przypadku:

– kiedy wybór Konsumenta jest niemożliwy do spełnienia przez Sprzedawcę;

– kiedy wymagałoby to nadmiernych kosztów w porównaniu z wyborem zaproponowanym przez sprzedawcę.

7. W celu rozpatrzenia reklamacji konsument zobowiązany jest dostarczyć towar z domniemaną wadą na adres:

Serwis firma LEDIN
ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice

8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta, Sklep zwraca koszty odesłania reklamowanego produktu poleconą przesyłką ekonomiczną za pośrednictwem Poczty Polskiej.

9. Konsumenci zarejestrowani w Sklepie jako “hurtownicy” mogą odsyłać reklamacje na adres Sklepu w dowolnym terminie na własny koszt. Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu kosztów transportu reklamowanych towarów tylko, jeżeli towar ten jest wysyłany raz na kwartał.

10. W przypadku zwrotu należności za wadliwy towar, pieniądze są zwracane przelewem bankowym na podany przez Konsumenta numer konta lub przekazem pocztowym. Zwrot należności nastąpi w ciągu 14 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

11. Zdjęcia produktów, które widnieją na stronie internetowej Sprzedającego maja charakter poglądowy i wszystkie różnice wynikające np. z indywidualnych ustawień komputera Konsumenta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą reklamacji produktu w Sklepie.

12. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji, Kupujący może w terminie 14 dni od otrzymania decyzji Działu Technicznego ubiegać się o zwrot produktu, który zostanie odesłany do Konsumenta listem poleconym na adres Konsumenta na jego koszt.

13. W przypadku zaginięcia przesyłki w czasie transportu do Konsumenta procedura reklamacyjna, jest uruchamiana po 14 dniach od momentu wysłania zamówienia.

14. W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki z winy wskazującej na szkodę powstałą w transporcie, Konsument jest zobowiązany do zgłoszenia roszczeń niezwłocznie, a maksymalnie w terminie nieprzekraczającym 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru do Działu Technicznego LEDIN. Konsument wraz ze zgłoszeniem powinien dostarczyć zdjęcia powstałych uszkodzeń produktu i opakowania.