Kontakt

LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice

Śledź nas

2 marca, 2022

PolacydlaUkrainy.pl – pomoc w znalezieniu schronienia obywatelom Ukrainy

Dramatyczne wydarzenia, rozgrywające się w ostatnim tygodniu na Ukrainie, wprawiły nas w ogromne zaskoczenie i przygnębienie. Jesteśmy jednak dumni z reakcji naszych rodaków na krzywdę Sąsiadów, natychmiastową mobilizację oraz ogromną chęć niesienia pomocy.

Czując odpowiedzialność oraz potrzebę aktywnego włączenia się w pomoc dla Ukrainy, we współpracy z firmą Agencja WMC oraz z Prezydentem Miasta Ostrołęki Łukaszem Kulikiem, stworzyliśmy narzędzie, mające na celu dostarczyć samorządom informacji o udostępnionych przez mieszkańców miejscach noclegowych dla uchodźców z Ukrainy.

Główną ideą przyświecającą stworzeniu portalu było usprawnienie pracy samorządów, działającym w natłoku informacyjnym, wywołanym ogromną skalą deklaracji pomocy przez Polaków. Po konsultacjach z samorządami, następnie z MSWiA, nasze narzędzie otrzymało rekomendację polskiego rządu.

Na stworzony przez nas portal PolacydlaUkrainy.pl codziennie trafiają tysiące nowych zgłoszeń pomocy noclegowej, które przekazujemy do odpowiednich władz samorządowych, aby mogły nimi zarządzać poprzez własny panel użytkownika. Wprowadzone rozwiązania gwarantują pełną anonimowość dla osób oferujących zakwaterowanie oraz łatwą nawigację dla operatorów po stronie samorządu.

Pracujemy w 100% non-profit, a jedynym przyświecającym nam celem jest pomoc obywatelom Ukrainy.  Ogromnie satysfakcjonujący jest dla nas fakt, że dzięki swoim działaniom możemy Państwu pomóc i przyczynić się do zapewnienia bezpiecznego schronienia naszym potrzebujących Sąsiadom.