Kontakt

LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice

Śledź nas

28 marca, 2022

Informacja o wyborze z dnia 28.03.2022 (ZEA 5: Szkolenie w zakresie ISO 9001:2015 oraz 14001:2015)

Tobolice 28.03.2022r.

Wybór oferty

Zamawiający, LEDIN Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dębowa 1 07-410 Tobolice, informuje, iż w ramach zakończonego w dniu 25.03.2022 r. zapytania ofertowego nr ZEA 5 na:

Wstępny przegląd procesów i szkolenie w zakresie certyfikacji ISO

Cel szkolenia:

 

  1. Specjalistyczne szkolenia w zakresie przeprowadzenia wstępnego przeglądu dokumentacji na podstawie Systemu Zarządzania Jakością i Polityką Środowiskową według międzynarodowych norm ISO 9001: 2015 oraz ISO 14001: 2015. 
  2. Szkolenie pełnomocnika ds. systemów zarządzania w zakresie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001: 2015 oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001: 2015.
  3. Przygotowanie do audytu wewnętrznego firmy (przygotowanie, zasady przeprowadzenia audytu, prawidłowa zakończenie audytu).
  4. Przygotowanie do certyfikacji w zakresie wdrażania produktu – oświetlenie LED

Wymagania dodatkowe:

 

  • Szkolenie nie może trwać dużej niż 8 godzin dziennie;
  • Szkolenie musi się odbyć w dniach od poniedziałku do piątku;
  • Szkolenie dla maksymalnie 10 osób;
  • Szkolenie może odbyć się w formie stacjonarnej w siedzibie Zamawiającego lub w formie niestacjonarnej – online (proponowany program – MS Teams)

wybrana została oferta złożona przez firmę Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum Sp. z.o.o., ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa; NIP: 524-18-17-900.

 

 

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” Działania: 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”  Poddziałania: 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” dotyczącego projektu numer PMT/2132/1N/2020-ZEA