Kontakt

LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice

Śledź nas

1 kwietnia, 2022

Wybór oferty Usługi informatyczne

Tobolice 1.04.2022r.

Wybór oferty

LEDIN Group Sp. z o.o.

ul. Dębowa 1

07-410 Tobolice

NIP: 7582278888, KRS: 0000951756

Firma LEDIN Group Sp. z o.o. przeprowadziła rozeznanie rynku na zakup usług informatycznych w zakresie rozbudowy platformy PIM o funkcję eksportu atrybutów – (72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia) w celu wdrożenia na rynek Kanadyjski nowych produktów oświetleniowych opracowanych w firmie LEDIN, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Oś priorytetowa nr 3 – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, w ramach którego realizuje się niniejsze zamówienie.

 

Zamawiający, LEDIN Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dębowa 1 07-410 Tobolice, informuje, iż w ramach zakończonego w dniu 30.03.2022 r. zapytania ofertowego nr CAN 3 na następujące zamówienie na:1. Opracowanie wzorców szablonów parametrów technicznych produktów dla poszczególnych kategorii asortymentowych firmy (12 szablonów). Szablon ma służyć ujednoliceniu publikowanych informacji na temat produktów o podobnych cechach/właściwościach.

2. Wdrożenie funkcjonalności szablonów parametrów technicznych do platformy PIM (Product Information Management) funkcjonującej w LEDIN.

3. Opracowanie jednolitego pliku służącego eksportowaniu danych produktowych oraz ich parametrów technicznych w celu automatyzacji i synchronizacji z systemami zewnętrznymi (np. Adobe InDesign). Plik eksportowy powinien być przygotowany w formatach: .CSV,.JSON, .XLS, .XML oraz aktualizowany przy każdej zmianie zawartości danych.Wybrana została oferta złożona przez firmę WMC Support Katarzyna Bartosik ul.Sowińskiego 4, 40-018 Katowice, NIP: 6281965056.Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” Działania: 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” Poddziałania: 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” dotyczącego projektu numer PMT/2129/1N/2020