Kontakt

LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice

Śledź nas

9 lutego, 2022

ZMIANA FORMY PRAWNEJ SPÓŁKI LEDIN

Przekształcenie spółki Ledin Sp. z o.o. Sp.k. w spółkę LEDIN Group Sp. z o.o.

 

Szanowni Klienci!

 

 

Informujemy, że dnia 08 lutego 2022 roku nastąpiło przekształcenie spółki Ledin Sp. z o.o. Sp. k. w spółkę LEDIN Group Sp. z o.o. 

W tym dniu nastąpił wpis przekształcenia spółki do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego. 

Równocześnie informujemy, iż zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację działalności prowadzonej przez LEDIN. 

Zmianie nie ulegnie adres, numer NIP i REGON oraz numer rachunku bankowego firmy, jedynie numer spółki w Rejestrze Przedsiębiorców KRS. 

Wszystkie umowy zawarte ze spółką zostają zobowiązujące, przekształcenie spółki nie ma wpływu na ich ważność.

 

PROSIMY O ODNOTOWANIE ZMIANY W PAŃSTWA REJESTRACH I EWIDENCJACH.


W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt:

 https://ledin.pl/kontakt/