Kontakt

LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice

Śledź nas

30 września, 2020

Wybór oferty

Tobolice, 30.09.2020r.

Wybór oferty

LEDIN Sp. z o.o. Sp.k.

Kołobrzeska 15/B

07-410 Ostrołęka

NIP: 7582278888, KRS: 0000580373

 

Firma LEDIN Sp. z o.o. Sp.k. przeprowadziła rozeznanie rynku na zakup subskrypcji oraz stworzenie obiektów bim wraz z wirtualnym showroom w celu wdrożenia na rynek Kanadyjski nowych produktów oświetleniowych opracowanych w firmie LEDIN, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Oś priorytetowa nr 3 – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, w ramach którego realizuje się niniejsze zamówienie.

 

I. Specyfikacja:

Oferta musi zawierać:

1. Publikacja Wirtualnego Showroom

Przygotowanie wirtualnego showroom wraz z developmentem obiektów w technologii bim dla opraw:

Zakres obiektów:

– Oprawa liniowa RANGER
– Oprawa sufitowa DIORA

– Oprawa EASY-FIX kwadratowa
– Oprawa RIDER
– Plafony LUNAR
– Oprawa FRAME

Szczegółowy opis produktów, wymienionych powyżej, znajduje się na stronie internetowej zamawiającego https://ledin.pl/.

Opracowany musi zostać wirtualny showroom z podwieszeniem w/w obiektów. Będzie to wirtualne miejsce, w którym klient w sposób interaktywny będzie mógł zapoznać się z produktami firmy a także, korzystając z technologii BIM lub równoważnej mieć możliwość zaimplementowania modeli 3D opraw do projektów architektonicznych.

2. Publikacja Wirtualnego Showroom

– publikacja wirtualnego Showroom w sieci Internet,
– hosting na okres 1 roku

– funkcje SEO/SEM
– funkcje analityczne śledzenia dokonanych prezentacji i pobrań
– panel użytkownika
– możliwość kontaktu mailowego z użytkownikami
– narzędzie umożliwiające bezpośredni kontakt klienta z dostawcą na stronie produktu.
– dwa odrębne konta użytkowników

II. Terminy

W ramach rozeznania rynku zostało upubliczniane na stronie www Zamawiającego zapytanie ofertowe w dniu 20.09.2020r. Termin składania ofert upływał w dniu 29.09.2020

W określonym terminie na zapytanie odpowiedziały: firma BIMobject Poland Sp. z o.o. – w dniu 29.09.2020 wpłynęła oferta na kwotę 36 000 zł netto.

III. Metoda składania ofert

Oferty należało składać jedną z wybranych metod:

1. Pocztą na adres:

LEDIN Sp. z o.o. Sp.k.

Dębowa 1

07-410 Tobolice

2. Osobiście pod adresem

LEDIN Sp. z o.o. Sp.k.

Dębowa 1

07-410 Tobolice

W godzinach 8:00 – 16:00 3. W formie elektronicznej na adres Zamawiającego p.kowalczyk@ledin.pl przy czym Zamawiający za poprawnie złożoną ofertę uzna jedynie taką, która będzie zawierała skan wszystkich podpisanych stron oferty wraz ze ewentualnymi załącznikami.

IV. Wybór oferty

W dniu 30.09.2020 Komisja w składzie:

– Przemysław Krawczuk – przewodniczący komisji/ prezes zarządu,

dokonała wyboru oferty kierując się kryterium cenowym – 100%.

Ilość punktów = Cminimalna/Cz oferty x waga kryterium

Uzyskane punkty:

Oferent 1 – BIMobject Poland Sp. z o.o. – 100 pkt

Na wykonawcę/dostawcę subskrypcji oraz stworzenie obiektów bim wraz z wirtualnym showroom w celu wdrożenia na rynek Kanadyjski nowych produktów oświetleniowych opracowanych w firmie LEDIN wybrano: BIMobject Poland Sp. z o.o.

Żadne inne niż w/w oferty nie zostały złożone.

W związku z tym konkurs został rozstrzygnięty i tym samym BIMobject Poland Sp. z o.o. został wybrany na wykonawcę/dostawcę subskrypcji oraz stworzenie obiektów bim wraz z wirtualnym showroom w celu wdrożenia na rynek Kanadyjski nowych produktów oświetleniowych opracowanych w firmie LEDIN.

 

Postępowanie zostało przeprowadzone z zachowanie zasady uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

 

Komisja w składzie:

Przewodniczący Komisji Konkursowej

 

Pliki do pobrania:

Wybór oferty