Kontakt

LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice

Śledź nas

11 lutego, 2022

WYBÓR OFERTY ZEA_1

Tobolice 11.02.2022r.

Wybór oferty

 

Zamawiający, LEDIN Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą przy ul. Dębowa 1 07-410 Tobolice, informuje, iż w ramach zakończonego w dniu 09.02.2022 r. zapytania ofertowego nr ZEA 1 na:

 

1. Projekt katalogu produktów marki LED line® w formacie A4 uwzględniający projekt koncepcyjny następujących elementów:

a. Projekt okładki

b. Projekt strony wstępnej kategorii produktów

c. Projekt strony wstępnej rodziny produktów

d. Projekt strony produktowej

 

2. Objętość katalogu min. 120 max. 150 stron. Przygotowanie katalogu do zapisu w formacie PDF na stronie internetowej Zamawiającego oraz przygotowanie do druku.

 

3. Dane produktowe, zdjęcia oraz atrybuty powinny zostać zaimportowane automatycznie z dostarczonych Wykonawcy pliku wymiany danych w formatach: csv, xls, json, xml

 

4. Przekazanie praw autorskich do projektu katalogu

 

wybrana została oferta złożona przez firmę WMC Support Katarzyna Bartosik; ul.Sowińskiego 4; 40-018 Katowice; NIP 6281965056.

 

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” Działania: 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” Poddziałania: 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” dotyczącego projektu numer PMT/2132/1N/2020- ZEA.