Kontakt

LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice

Śledź nas

16 sierpnia, 2021

Wybór oferty z dnia 16.08.2021

Tobolice 16.08.2021r.

Wybór oferty

Zamawiający, LEDIN Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą przy ul. Dębowa 1 07-410 Tobolice, informuje, iż w ramach zakończonego w dniu 14.08.2021 r. zapytania ofertowego nr KAZ 1 na:

 

 

1. Organizacja udziału ZAMAWIAJĄCEGO jako wystawca w min. 3 dniowej imprezie targowej dotyczącej branży oświetleniowej

2. Przeprowadzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO podczas imprezy targowej prezentacji systemu DAYLIGHT HARVESTING – wykorzystanie światła dziennego w projektowaniu oświetlenia

3. Wynajęcia na imprezie targowej przez ZAMAWIAJĄCEGO powierzchni wystawienniczej o powierzchni min. 35 m2

4. Organizacji przez Wykonawcę Kazachskiej Misji Gospodarczej w ramach organizowanych Targów oraz udział Zamawiającego jako partnera misji.

 

 

Wybrana została oferta złożona przez firmę Agencja “SOMA” Sp.J. M.Orłowski, K.Walicka, ul. Bronikowskiego 1, 02-796 Warszawa NIP: 521-10-10-245 Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych

przedsiębiorstw” Działania: 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” Poddziałania: 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” dotyczącego projektu numer UG-PMT/2131/1N/2020-KAZ