Kontakt

LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice

+ 48 29 764 77 00

kontakt@ledin.pl

Śledź nas

Wdrożenie innowacyjnych produktów oświetleniowych i rozwój zaplecza logistycznego w firmie LEDIN

Program: POIR.02.03.01-14-0049/17 Wdrożenie innowacyjnych produktów oświetleniowych i rozwój zaplecza logistycznego w firmie LEDIN
Nr projektu: POIR.02.03.01-14-0049/17
Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnych produktów oświetleniowych i rozwój zaplecza logistycznego w firmie LEDIN
Krótki opis projektu: Celem projektu jest zakup usług doradczych obejmujących doradztwo w zakresie wprowadzenia na rynek europejski nowych produktów oświetleniowych opracowanych przez firmę LEDIN Sp. z o.o.
Wartość całkowita projektu: 994.381,20 zł
Wartość dofinansowania ze środków EU: 504.142,00 zł

Program: RPO WM 2014-2020 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów – Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego

Nr projektu: RPMA.01.02.00-14-7524/17

Tytuł projektu: Profesjonalizacja i poprawa jakości produktów marki LED line® poprzez zapewnienie stałej kontroli parametrów fotometrycznych i elektro-magnetycznych we własnym laboratorium badawczym

Krótki opis projektu: Celem projektu jest stworzenie laboratorium badawczego dedykowanego do przeprowadzania prac badawczo – rozwojowych na potrzeby działalności Wnioskodawcy. W ramach projektu planowana jest adaptacja lokalu przeznaczonego na laboratorium. Prace dotyczyć będą: – likwidacji instalacji elektrycznych, – budowy ścianek działowych z drzwiami, – budowy nowej instalacji elektrycznej z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi, – wymiana podłogi na podłogę antyelektrostatyczną, – zaciemnienie pomieszczeń, – wymiana oświetlenia, – ekranowanie pomieszczenia do pomiarów EMC. Laboratorium zostanie wyposażone również w niezbędne meble biurowe, w tym biurka oraz stół z litego drewna do stanowiska pomiarów EMC. W ramach projektu zostanie zakupione również niezbędne wyposażenie laboratorium w sprzęt i aparaturę badawczą: – – Zasilacz regulowany wysokiego napięcia, – Mierniki wielkości elektrycznych, – Urządzenie do pomiaru efektu migotania źródeł światła, – Zestaw przyrządów do analizy termicznej produktów, – Zestaw przyrządów do pomiaru zakłóceń przewodzonych EMC, – Zakup osprzętu sterującego goniofotometrem, – Zakup Goniofotometru, – Zakup osprzętu sterującego kulami Ulbright’a, – Zakup kuli Ulbright’a o wielkości 50cm, – Zakup kuli Ulbright’a o wielkości 150cm, – Drukarka kolorowa laserowa, – 2 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem. Zaplanowane wydatki są niezbędne do pełnej realizacji założeń i celów projektu. W wyniku realizacji projektu, Wnioskodawca przeprowadzi prace rozwojowe celem opracowania nowych oraz ulepszonych typów oświetlenia LED, które będą wyróżniać się na rynku właściwościami świetlnymi, zwiększoną trwałością, możliwością adaptacji do niestandardowych układów pomieszczeń oraz wyeliminowaniem szkodliwego wpływu na zdrowie oraz samopoczucie osób korzystających z oświetlenia.

Wartość całkowita projektu: 765 060,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków EU: 342 100,00 zł