Kontakt

LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice

Śledź nas

20 grudnia, 2021

Informacja o wyborze wykonawcy z dnia 20.12.2021

Tobolice 20.12.2021r.

Wybór oferty

Zamawiający, LEDIN Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą przy ul. Dębowa 1 07-410 Tobolice, informuje, iż w ramach zakończonego w dniu 19.12.2021 r. zapytania ofertowego nr KAZ 11 na:

Rozwój istniejącej platformy B2B oraz PIM pod kątem zarządzania rabatami dla kontrahentów. Wykonanie modułu cenników obejmującego oprogramowanie analizujące ceny zakupu, automatycznie wyliczane ceny katalogowe, blokady cenowe i rabatowe oraz narzędzia synchronizacji cen pomiędzy platformą B2B oraz programem finansowo-księgowym Subiekt wybrana została oferta złożona przez firmę WMC Support Katarzyna Bartosik; ul. Sowińskiego 4; 40-018 Katowice; NIP 6281965056

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” Działania: 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” Poddziałania: 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” dotyczącego projektu numer UG-PMT/2131/1N/2020-KAZ