Kontakt

LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice

Śledź nas

Category: Ledin aktualności

20 grudnia, 2021

Informacja o wyborze wykonawcy z dnia 20.12.2021

Tobolice 20.12.2021r.

Wybór oferty

Zamawiający, LEDIN Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą przy ul. Dębowa 1 07-410 Tobolice, informuje, iż w ramach zakończonego w dniu 19.12.2021 r. zapytania ofertowego nr KAZ 11 na:

Rozwój istniejącej platformy B2B oraz PIM pod kątem zarządzania rabatami dla kontrahentów. Wykonanie modułu cenników obejmującego oprogramowanie analizujące ceny zakupu, automatycznie wyliczane ceny katalogowe, blokady cenowe i rabatowe oraz narzędzia synchronizacji cen pomiędzy platformą B2B oraz programem finansowo-księgowym Subiekt wybrana została oferta złożona przez firmę WMC Support Katarzyna Bartosik; ul. Sowińskiego 4; 40-018 Katowice; NIP 6281965056

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” Działania: 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” Poddziałania: 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” dotyczącego projektu numer UG-PMT/2131/1N/2020-KAZ

15 grudnia, 2021

Webinar BIM dla oświetlenia | BIMobject & LEDIN

We wtorek 14 grudnia odbyło się Webinarium na temat:
Jak wykorzystać BIM w oświetleniu? BIM dla producentów i architektów. ✨👈

Spotkanie poprowadził Maciej Olczyk, Project Manager z firmy BIMobject
oraz Grzegorz Kowalczyk, zatrudniony w naszej firmie jako Product and Import Manager.

Webinarium dedykowane jest szczególnie osobom pracującym w sektorze oświetleniowym i ciekawym nowych rozwiązań, takich jak wykorzystanie obiektów BIM. Zapraszamy także wszystkich chcących poznać korzyści ze współpracy projektantów oraz producentów z BIMobject.

Na szkoleniu online przedstawiona została również oferowana przez naszą firmę, innowacyjna technologia – Daylight Harvesting, czyli wykorzystanie światła dziennego, która pozwala na generowanie dużych oszczędności. 💡💡
 

27 listopada, 2021

KNOCKOUT BOXING NIGHT 19

27. listopada w Ostrołęce na hali im. A. Gołasia odbyła się ogólnopolska gala boksu KNOCKOUT BOXING NIGHT 19, której jednym z głównych sponsorów był LEDIN wraz ze swoją marką LED line®.

Emocje były tym większe, gdyż w walce wieczoru wystąpił ostrołęczanin – Przemysław Zyśk. Wygrał on walkę z Wenezuelczykiem – Juanem Ruizem, co pozwoliło mu awansować na 54. pozycję w swojej kategorii wagowej światowego rankingu Boxrec!

Cieszymy się, że możemy wspierać lokalne inicjatywy sportowe i przyczyniać się do rozwoju talentów!

Tym bardziej nie mogło nas tam zabraknąć! 😉

Ostrołęckiemu Taranowi składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów!


#knockoutboxingnight #galaboksu #LEDIN #ledline

 
 
 
 

24 listopada, 2021

Zapytanie ofertowe z dnia 24.11.2021

Tobolice 24.11.2021r.

Zapytanie ofertowe

W ramach prowadzonego postępowania w trybie rozeznania rynku, działając w imieniu Zamawiającego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie w terminie od 01.12.2021 do 19.12.2021 r., na adres poczty elektronicznej: p.kowalczyk@ledin.pl, pocztą lub osobiście na adres Zamawiającego oferty na wykonanie zamówienia polegającego na:


Przedmiot zamówienia:

1. Rozwój istniejącej platformy B2B oraz PIM pod kątem zarządzania rabatami dla kontrahentów. Wykonanie modułu cenników obejmującego oprogramowanie analizujące ceny zakupu, automatycznie wyliczane ceny katalogowe, blokady cenowe i rabatowe oraz narzędzia synchronizacji cen pomiędzy platformą B2B oraz programem finansowo-księgowym Subiekt
KOD CPV (WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ):
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia


Termin realizacji zamówienia:

2022-03-31


Warunki realizacji zamówienia:
Realizacja zamówienia zostanie potwierdzona poprzez protokół zdawczo-odbiorczy popisany przez obie strony.
Termin płatności faktury wynosi minimum 7 dni. Miejsce realizacji zamówienia: Tobolice, ul. Dębowa 1; powiat: ostrołęcki, województwo: mazowieckie


Kryterium i sposób składania ofert wyboru ofert
Cena – 100 %
Ofertę można złożyć w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej albo na pocztą na adres Zamawiającego.
Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania. Zaleca się skorzystanie z FORMULARZA OFERTOWEGO przygotowanego do niniejszego zapytania ofertowego.


Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane.
Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie albo przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.
Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.


Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), powinny zostać umieszczone w odrębnym załączniku do korespondencji elektronicznej, opatrzonym nazwą „tajemnica przedsiębiorstwa”. W treści oferty, powinna zostać umieszczona, we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu, informacja, że jest on zastrzeżony i znajduje się w załączniku do korespondencji elektronicznej.


Oferty składane przez potencjalnych Wykonawców muszą obejmować:
• Dokumenty potwierdzające fakty przytoczone w treści oferty, jeśli jest to konieczne.
• Warunki cenowe realizacji zamówienia:
• Wykonawca w ofercie przedstawi cenę łączną netto/brutto za realizację całości Zamówienia.


Ofertę podpisaną i parafowaną przez upoważnionego przedstawiciela potencjalnego Wykonawcy prosimy dostarczyć
a) na adres poczty elektronicznej: e-mail: p.kowalczyk@ledin.pl
lub
b) pocztą na adres siedziby Zamawiającego ul. Dębowa 1; 07-410 Tobolice
lub
c) osobiście pod adres siedziby Zamawiającego ul. Dębowa 1; 07-410 Tobolice; od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
podając nazwę i numer postępowania, w terminie do dnia 19.12.2021 r. do godz. 24.00.

 

Pliki do pobrania:

23 listopada, 2021

PODSUMOWANIE KONKURSU #LEDBEBETTER

AKCJA SADZENIA DRZEW

W wakacje tego roku przeprowadzaliśmy akcję #LEDbebetter.

Jej zasady były bardzo proste, przypomnijmy:

 • Osoby biorące w niej udział przemierzają kilometry na rowerach bądź “na nogach” biegnąc/ maszerując/ spacerując i udostępniają swoje aktywności w mediach społecznościowych z hashtagiem #LEDbebetter
 • My w zamian przyczyniamy się do polepszenia jakości powietrza, dbamy o planetę, nasze płuca, a także zieleń w naszym wspólnym otoczeniu, SADZĄC DRZEWA.

Pora rozliczyć się z obietnic – zobaczcie jak odbyła się akcja sadzenia drzew na trasie Rzekuń – Drwęcz. Posadziliśmy aż 50 sadzonek dębów, a to wszystko dzięki Wam!

Jesteśmy z Was dumni! 🙂

Obiecujemy również swoimi działaniami dalej dbać o naszą planetę! 

Stay tuned!

21 września, 2021

WYBÓR OFERTY KAZ 12

Tobolice 21.09.2021r.

Wybór oferty

Zamawiający, LEDIN Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą przy ul. Dębowa 1 07-410 Tobolice, informuje, iż w ramach zakończonego w dniu 20.09.2021 r. zapytania ofertowego nr KAZ 12 na: 

Przedmiotem zamówienia jest budowa strony internetowej www.ledin.pl. Budowie podlegają następujące moduły:

                                                                                                                   Specyfikacja strony LEDIN.PL

 1. Zawartość menu
 2. Zawartość strony głównej
 3. Zawartość stopki
 4. Sposób prezentacji poszczególnych zakładek
 5. Technologia wykonania strony
 6. Języki
 7. Wdrożenie nowoczesnych rozszerzeń
 8. Wersja mobilna strony

Wybrana została oferta złożona przez firmę WMC Support Katarzyna Bartosik; ul. Sowińskiego 4; 

40-018 Katowice; NIP 6281965056

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, 

oś priorytetowa III „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” Działania: 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”  Poddziałania: 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” dotyczącego projektu numer UG-PMT/2131/1N/2020-KAZ


21 września, 2021

Wybór oferty z dnia 21.09.2021

Tobolice 21.09.2021r.

Wybór oferty

Zamawiający, LEDIN Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą przy ul. Dębowa 1 07-410 Tobolice, informuje, iż w ramach zakończonego w dniu 20.09.2021 r. zapytania ofertowego nr KAZ 2 na:

Rozwój istniejącej platformy B2B oraz PIM pod kątem zarządzania rabatami dla kontrahentów. Wykonanie modułu zamówień obejmującego oprogramowanie oraz narzędzia synchronizacji pomiędzy platformą B2B oraz programem finansowo-księgowym Subiekt wybrana została oferta złożona przez firmę WMC Support Katarzyna Bartosik; ul. Sowińskiego 4; 40-018 Katowice; NIP 6281965056

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” Działania: 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” Poddziałania: 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” dotyczącego projektu numer UG-PMT/2131/1N/2020-KAZ

2 września, 2021

Piątek 3.09.2021 r. dniem wolnym w LEDIN

Szanowni Klienci,

Informujemy, że piątek 3.09.2021 r. jest dniem wolnym w naszej Firmie.
Zamówienia złożone w tym dniu będą realizowane w poniedziałek 6.09.2021 r.

Z poważaniem
Zespół LEDIN

1 września, 2021

Zapytanie ofertowe z dnia 01.09.2021 KAZ 12

Tobolice 01.09.2021r.

Zapytanie ofertowe

 

Szanowni Państwo!

W ramach prowadzonego postępowania w trybie rozeznania rynku, działając w imieniu Zamawiającego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie w terminie od 10.09.2021 do 20.09.2021 r., na adres poczty elektronicznej: p.kowalczyk@ledin.pl, pocztą lub osobiście na adres Zamawiającego oferty na wykonanie zamówienia polegającego na:

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa strony internetowej www.ledin.pl. Budowie podlegają następujące moduły:

Specyfikacja strony LEDIN.PL

 1. Zawartość menu
 2. Zawartość strony głównej
 3. Zawartość stopki
 4. Sposób prezentacji poszczególnych zakładek
 5. Technologia wykonania strony
 6. Języki
 7. Wdrożenie nowoczesnych rozszerzeń
 8. Wersja mobilna strony

1. Zawartość menu

Menu (z kolejnością możliwą do modyfikacji) powinno zawierać takie zakładki jak:

 

 • kontakt – z linkiem do informacji kontaktowych na podstronie
 • kariera – z linkiem do podstrony z ofertami pracy
 • o nas – z linkiem do podstrony opisowej
 • B2B – z linkowaniem do formularza rejestracyjnego
 • Inne – do uzgodnienia w trakcie wdrażania nowych rozszerzeń

2. Zawartość strony głównej

Strona główna powinna zawierać podział na sekcje:

 

 • Slider prezentujący: ewentualne promocje, linkowania do platformy B2B i inne
 • Opis naszych marek: LED line® oraz LEDOM
 • Wyszczególnienie kategorii produktowych z linkowaniami które można znaleźć na naszej platformie B2B
 • Opis korzyści ze współpracy
 • Sekcja podsumowania wskaźników jakości które prezentujemy w celach informacyjnych
 • Sekcja z aktualnościami, wydarzeniami związanymi z naszymi markami
 • Wyszczególnienie współpracy, zrzeszeń

3. Zawartość stopki

Stopka strony widoczna na każdej podstronie musi zawierać pięć do sześciu kolumn z:

 

 • Krótką informacją kim jesteśmy
 • Danymi kontaktowymi z danymi firmy
 • Linkami do socjal mediów
 • Mapą ważnych podstron
 • Wyszczególnieniem naszych pozostałych stron
 • Miejscem na grafikę np. logo LEDIN

4. Sposób prezentacji poszczególnych zakładek

Przykładowa prezentacja poszczególnych podstron:

Kontakt – 

 

 • Chcemy aby pojawił się tam formularz kontaktowy z podziałem na KRAJ oraz EKSPORT, może to się zmieniać po przełączeniu wersji językowej. 
 • Dobrze byłoby zawrzeć interaktywną mapę kierującą do odpowiedniego przedstawiciela handlowego na podstawie odpowiedniego regionu

Kariera –

 • Wydzielone miejsce na rekomendacje i opinie
 • Miejsce przeznaczone do publikacji bieżących rekrutacji

O nas (podział na dwie podstrony) – 

 • Informacje o zespole – zdjęcia pracowników z podziałem na działy oraz stanowiska + zdjęcia
 • Zakładka o nas – z prezentacją firmy zarówno graficzną jak i nasyconą treścią, wartościami którymi się kierujemy, informacją dla kogo przeznaczona jest oferta oraz z kamieniami milowymi naszej firmy w każdym roku (2010-2021)

 

B2B – 

 

 • Sekcja logowania do platformy
 • Sekcja z formularzem do pozostania naszym klientem

 

 

Inne –

 

 • W nawiązaniu do punktu 7. w specyfikacji ewentualne wdrożenie innych zakładek menu, np.:
 • Prezentacja produktów w 3D
 • Interaktywna prezentacja katalogów produktowych
 • Wirtualny showroom
 • Przełączniki językowe
 • Dodatkowe grafiki menu, np. związane z UE

5. Technologia wykonania strony

Strona powinna być zbudowana w oparciu o możliwie przyjazny do późniejszej edycji CMS, może to być:

 

 • Joomla
 • Drupal
 • WordPress
 • Indywidualny CMSS

Strona musi mieć wdrożone moduły takie jak:

 

 • Slider revolution
 • Elementor PRO
 • Contact form
 • WPML
 • QR generator

Całość oparta wyłącznie o HTTPS z aktualnymi certyfikatami SSL 

Strona powinna być dostosowana do możliwości wdrożenia modułów analitycznych GOOGLE oraz hotjar

Chcemy także, aby sitemap aktualizował się o nowe podstrony i generował się automatycznie 

Strona ma być możliwa do osadzenia na naszym serwerze na hoście nazwa.pl z wdrożeniem naszej domeny.

6. Języki

Chcemy mieć możliwość przełączania się pomiędzy językami z możliwością późniejszego rozszerzenia o dodatkowe wersje językowe. Przewidywane języki prócz ojczystego PL na start:

 

 • Angielski
 • Rosyjski
 • Niemiecki

7. Wdrożenie nowoczesnych rozszerzeń

Chcielibyśmy z czasem lub od razu mieć możliwość wdrożenia ciekawych rozwiązań na stronę, np.:

 

 • prezentacja produktów w 3D – modele 3d wybranych produktów naszych marek na podstawie autodeskowych iframe osadzanych na stronie
 • interaktywna prezentacja katalogów produktowych – podstrona z możliwością dodania z backendu katalogów w pdf do przeglądania na stronie www z późniejszą możliwościa załączenia w plikach linkowań do produktów kierujących bezpośrednio na stronę zakupu

8. Wersja mobilna strony

Nowa strona ledin.pl powinna być responsywna i dostosowywać się do różnego typu rozdzielczości z przeznaczeniem pod tablety jak i smartphone. Defaultowe rozdzielczości przełączanych wersji stron poniżej:

 

 • PC – 1605×897
 • Tablet – 768×840
 • Smartphone – 360×736

 

KOD CPV (WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ): 

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

1. Termin realizacji zamówienia: 2021-10-31

2. Warunki realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia zostanie potwierdzona poprzez protokół zdawczo-odbiorczy popisany przez obie strony.

Termin płatności faktury wynosi minimum 5 dni.

Miejsce realizacji zamówienia: Tobolice, ul. Dębowa 1; powiat: ostrołęcki, województwo: mazowieckie

 


3. Kryterium i sposób składania ofert wyboru ofert

 

Cena – 100 %

Ofertę można złożyć w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej albo na pocztą na adres Zamawiającego.

Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania. Zaleca się skorzystanie z FORMULARZA OFERTOWEGO przygotowanego do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane. 

Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub 

w postaci kopii poświadczonej notarialnie albo przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.

Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.

Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), powinny zostać umieszczone 

w odrębnym załączniku do korespondencji elektronicznej, opatrzonym nazwą „tajemnica przedsiębiorstwa”. W treści oferty, powinna zostać umieszczona, we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu, informacja, że jest on zastrzeżony

i znajduje się w załączniku do korespondencji elektronicznej.


Oferty składane przez potencjalnych Wykonawców muszą obejmować:

 

 • Dokumenty potwierdzające fakty przytoczone w treści oferty, jeśli jest to konieczne.
 • Warunki cenowe realizacji zamówienia: 
 • Wykonawca w ofercie przedstawi cenę łączną netto/brutto za realizację całości Zamówienia.

 

Ofertę podpisaną i parafowaną przez upoważnionego przedstawiciela potencjalnego Wykonawcy prosimy dostarczyć 

a) na adres poczty elektronicznej: e-mail: p.kowalczyk@ledin.pl

lub

b) pocztą na adres siedziby Zamawiającego ul. Dębowa 1; 07-410 Tobolice

lub

c) osobiście pod adres siedziby Zamawiającego ul. Dębowa 1; 07-410 Tobolice; od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

podając nazwę i numer postępowania, w terminie do dnia 20.09.2021 r. do godz. 24.00.


Uwaga:

W przypadku dostarczenia oferty pocztą elektroniczną powinien to być skan oryginału oferty podpisany i parafowany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

W przypadku niekompletności i nieprecyzyjności oferty, w szczególności w zakresie brakujących załączników do oferty, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełniania / wyjaśniania treści ofert zakreślając wykonawcom odpowiedni termin, nie krótszy niż 3 dni, a nie dłuższy niż 14 dni, w zależności od stopnia skomplikowania uzupełnień i wyjaśnień. Uzupełnienia i wyjaśnienia oferty nie mogą zmieniać treści pierwotnie złożonej oferty. Uzupełnienia i wyjaśnienia oferty mogą dotyczyć następujących kwestii: czy oferta została prawidłowo złożona przez osoby do tego uprawnione ze strony wykonawcy, czy cena oferty została prawidłowo obliczona, czy oferta dotyczy przedmiotu zamówienia, jakie są podstawy i zakres w ofercie tajemnicy przedsiębiorstwa?

Uprzejmie prosimy o złożenie oferty na załączonym do niniejszego zapytania formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

Pliki do pobrania:

1 września, 2021

Zapytanie ofertowe z dnia 01.09.2021

Tobolice 01.09.2021r.

Zapytanie ofertowe

W ramach prowadzonego postępowania w trybie rozeznania rynku, działając w imieniu Zamawiającego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie w terminie od 10.09.2021 do 20.09.2021 r., na adres poczty elektronicznej: p.kowalczyk@ledin.pl, pocztą lub osobiście na adres Zamawiającego oferty na wykonanie zamówienia polegającego na:

 

Przedmiot zamówienia:

 1. Rozwój istniejącej platformy B2B oraz PIM pod kątem zarządzania rabatami dla kontrahentów. Wykonanie modułu zamówień obejmującego oprogramowanie oraz narzędzia synchronizacji pomiędzy platformą B2B oraz programem finansowo-księgowym Subiekt

KOD CPV (WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ):

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

 

Termin realizacji zamówienia:

2021-10-31

 

Warunki realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia zostanie potwierdzona poprzez protokół zdawczo-odbiorczy popisany przez obie strony.

Termin płatności faktury wynosi minimum 5 dni. Miejsce realizacji zamówienia: Tobolice, ul. Dębowa 1; powiat: ostrołęcki, województwo: mazowieckie

 

Kryterium i sposób składania ofert wyboru ofert

Cena – 100 %

Ofertę można złożyć w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej albo na pocztą na adres Zamawiającego.

Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania. Zaleca się skorzystanie z FORMULARZA OFERTOWEGO przygotowanego do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane.

Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie albo przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), powinny zostać umieszczone w odrębnym załączniku do korespondencji elektronicznej, opatrzonym nazwą „tajemnica przedsiębiorstwa”. W treści oferty, powinna zostać umieszczona, we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu, informacja, że jest on zastrzeżony i znajduje się w załączniku do korespondencji elektronicznej.

 

Oferty składane przez potencjalnych Wykonawców muszą obejmować:

 • Dokumenty potwierdzające fakty przytoczone w treści oferty, jeśli jest to konieczne.
 • Warunki cenowe realizacji zamówienia:
 • Wykonawca w ofercie przedstawi cenę łączną netto/brutto za realizację całości Zamówienia.

 

Ofertę podpisaną i parafowaną przez upoważnionego przedstawiciela potencjalnego Wykonawcy prosimy dostarczyć

 1. na adres poczty elektronicznej: e-mail: p.kowalczyk@ledin.pl
  lub
 2. pocztą na adres siedziby Zamawiającego ul. Dębowa 1; 07-410 Tobolice
  lub
 3. osobiście pod adres siedziby Zamawiającego ul. Dębowa 1; 07-410 Tobolice; od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

podając nazwę i numer postępowania, w terminie do dnia 20.09.2021 r. do godz. 24.00.

 

Pliki do pobrania: